Wejdź

Polskie Stowarzyszenie Groomerów - PSG - jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz statutu.